GRATIS!

Er du lærer og har lyst til å teste ut Wateachu™ ?

Wateachu™ er en enkel, digital arbeidsplan/oppgaveliste til bruk når elevene jobber med oppgaver i timene på skolen. Den er idèell til bruk i matematikk men kan også brukes i andre fag hvor elevene regelmessig sitter og jobber med oppgaver i timene.

Wateachu™ krever ikke annet enn individuell tilgang til internett, det være seg via mobil, pc, nettbrett el.l. Du som lærer bruker de samme læremidlene som du gjorde før og elevene jobber på cirka samme måte som før. Forskjellen er at elevene nå ser hvilke oppgaver de skal gjøre på Wateachu™ i stedet for på tavla eller et ark, samt at de nå kan gå og hjelpe hverandre med oppgaver når det trengs.

Brukt rett tror vi Wateachu™ kan virke motiverende på elever, gi lærere større oversikt over elevenes progresjon og mer tid til å hjelpe enkeltelever, samt skape større elevinteraktivitet og bidra til mer faglig snakk i klasserommet. For å se hva lærere og elever selv sier etter å ha brukt Wateachu kan du gå hit.

Applikasjonen er utviklet av det norske edtechselskapet Creation Creates AS™ og testet ut av lærere og elever i Fredrikstad, Norge, skoleåret 2015-2016. Applikasjonen ble offisielt lansert til skoleåret 2016-2017.

Hvis du er lærer og har lyst å teste ut Wateachu™ går du til forsiden og registrerer deg og skolen din her. Deretter kan elevene registrere seg selv. Det er gratis og uforpliktende å teste ut løsningen. Lykke til!

For mer info om hvordan du bruker Wateachu™, se "Hva er Wateachu™ og hvordan fungerer det?" og "Brukermanual for Wateachu™"