GRATIS!

Tilbakemeldinger fra elever og lærere som har brukt Wateachu

Det viktigste for oss er selvsagt om Wateachu faktisk fungerer i klasserommet eller ikke. Nedenfor finner du statistikk og tilbakemeldinger fra elever og lærere som har testet ut Wateachu*.

Wateachu er lett å bruke

Et kjent problem som lærer er at man ofte har dårlig tid. Wateachu er lett å ta i bruk og krever lite forberedelser, både for elever og lærere. Man fortsetter å jobbe stort sett som før med samme læreverk og ca. samme arbeidsmetoder i klasserommet.

Det store flertallet av elever ved en ungdomsskole som testet den første prototypen av Wateachu noen måneder våren 2016 mente at Wateachu var svært enkelt å bruke. Skulle du likevel få behov for hjelp, finner du en lettlest brukermanual her og korte instruksjonsvideoer her.

Wateachu kan motivere elever i matematikk

Elever som har brukt Wateachu aktivt på ungdomsskole og VGS høsten 2016 synes det er stor forskjell på hvor motiverende det er å krysse av fullførte oppgaver på en vanlig lekseplan og på Wateachu.

Og dette er noe av det lærerne sier:

 • “Det er veldig motiverende for elevene å markere hva de har gjort.”
 • “Jeg merker en økt motivasjon fra tidligere”
 • “Slik vi bruker det sammen med flipped, så får elevene mer mengdetrening og repetisjon. De er mer motiverte.”

Wateachu kan gjøre det enklere for elever å holde oversikt over eget arbeid og progresjon

Dette er hva elever selv sier:

 • “Det er et god hjelpemiddel å ha i mattetimene. Det gjør det mer oversiktlig så vi slipper å ha masse ark overalt som vi mister”
 • “føler jeg har mye mer orden på oppgaver jeg må gjøre”
 • “man får mer oversikt over hva man har gjort”
 • “Lettere å følge med på hva vi må gjøre til neste time.”

Wateachu kan gjøre medelever til hjelpelærere slik at alle kan lære mer

 • “Jeg lærer mer når jeg hjelper andre elever. Og jeg skjønner mer av hvordan medeleven min forklarer enn kanskje det jeg gjør av læreren.” (elev)
 • “Jeg får mulighet til å konsentrere meg om de svakeste elevene, fordi jeg stoler på at de flinkere elevene hjelper hverandre.” (lærer)
 • “Man lærer mer om temaet av å forklare det til andre” (elev)
 • “Mer tid til enkeltelever.” (lærer)
 • “Du får det lille extra av å hjelpe andre. Det er noe du kommer til å trenge senere” (elev)
 • “De markerer hva de har fått til, og hjelper hverandre med det de ikke får til selv.” (lærer)
 • “får oppleve andre måter å lære ting på, når jeg spør om hjelp fra andre” (elev)
 • “...elevene kan hjelpe hverandre og med det anvende faget mer og bedre forståelsen” (lærer)

Wateachu kan gi lærere bedre oversikt over klassens progresjon og arbeid

Dette er noe av hva lærere svarer på spørsmålet om hva som er det beste med Wateachu og hvilket utbytte de som lærere får av å bruke Wateachu:

 • “Jeg har oversikt over hvor langt elevene har kommet med oppgavene”
 • “Får mer kontroll på hva elevene faktisk gjør, lettere å differensiere. Får frigjort mer tid i klasserommet for å veilede særlig svake/sterke elever”
 • “Oversikt og mulighet til å legge opp undervisningen i forhold til hvor fort elevene jobber”

(På en skala fra 0 til 10 på hvor god oversikt lærerne føler de får over elevenes progresjon med Wateachu svarer alle lærerne f.o.m. 5 t.o.m. 9, med flest svar på 8).

Elever og lærere synes Wateachu er et veldig nyttig verktøy

Elever som har brukt Wateachu aktivt på ungdomsskole og VGS høsten 2016 synes Wateachu er et svært nyttig verktøy i undervisningen. (Lærerne svarer tilsvarende f.o.m. 7 t.o.m. 10 på en skala fra 0 til 10 på hvor nyttig de synes Wateachu er.)

Har du først prøvd Wateachu vil du sannsynligvis fortsette...

Ca. 95% av elevene som svarte etter å ha brukt prototypen noen måneder våren 2016 ønsket Wateachu videre.

100% av elevene på ungdomsskole og som svarte etter å ha brukt Wateachu store deler av høsten 2016 ønsker matteundervisning med Wateachu.

Ca. 90% av elevene på VGS og som svarte etter å ha brukt Wateachu store deler av høsten 2016 ønsker matteundervisning med Wateachu.

100% av lærerne ved ungdomsskolen og den videregående skolen* ønsker å bruke Wateachu videre i matteundervisningen. (På VGS ønsket man ikke å bruke Wateachu videre i P-matte, mens man ønsket å fortsette i T-matte).

Og sist men ikke minst, Wateachu er gratis

Wateachu er gratis å teste ut og å bruke fast. Siden det er gratis aksepterer du at tjenesten leveres som den er og at det ikke kan garanteres support. (For fullstendige vilkår se her).


*Statistikken er hentet fra to spørreundersøkelser:

Den første spørreundersøkelsen har anonym data fra en ungdomsskole i Fredrikstad kommune. Disse testet våren 2016 ut en prototype av Wateachu i noen måneder, før den ble sluppet på markedet.

Den andre spørreundersøkelsen har anonym data fra en ungdomsskole i Nittedal kommune og en videregående skole i Østfold fylke. Disse har testet ut den offisielle utgaven av Wateachu store deler av høsten 2016.

Alle skolene har brukt Wateachu i matematikkfaget og begge undersøkelsene har vært anonyme og digitale.

Ønsker du å vite mer om det statistiske tallmaterialet og hvordan undersøkelsene har blitt gjennomført kan du sende oss en mail på “feedback@wateachu.no”.