GRATIS!

Hva er Wateachu™ og hvordan fungerer det?

Hva er Wateachu™?

Wateachu™ er en digital arbeidsplan/oppgaveliste til bruk når elevene skal jobbe med oppgaveløsing i timene.

I likhet med tradisjonelle arbeidsplaner på papir inneholder ikke Wateachu™ selve oppgavene men bare referanser til oppgavene i form av oppgavenummer som skal gjøres. Det betyr at du kan fortsette å bruke akkurat de samme læreverkene som du er vant til selv om du innfører Wateachu™ i klasserommet ditt. Om selve oppgavene er digitale eller i en trykt lærebok er ikke viktig.

Wateachu™ er idèell til bruk i matematikkundervisning men passer også til andre fag hvor elevene regelmessig bruker tid på oppgaveløsing i klasserommet. En forutsetning er at elevene har tilgang på fasit eller andre måter å kvalitetssikre oppgavebesvarelsene sine på.

Hvordan fungerer Wateachu™?

Wateachu™ fungerer som en vanlig arbeidsplan. Lærer publiserer oppgavenummer som skal gjøres og elevene gjør disse oppgavene i skrivebøkene sine som de alltid har gjort. Forskjellen er at nå har de en digital arbeidsplan som de kan lese via internett på mobil, pc/mac og nettbrett. Unnskyldningen om at arket med arbeidsplanen ble borte holder ikke lenger!

Wateachu™ gir elevene en konkret, visuell oversikt over egne arbeidsoppgaver og progresjon.

Èn av forskjellene fra tradisjonelle arbeidsplaner er at med Wateachu™ ser elevene hver oppgave som en visuell representasjon i form av en farget sirkel med oppgavenummeret i midten. Elevene kan merke av en oppgave som “ferdig” når de har sjekket med fasit at de har løst den korrekt. Når en oppgave merkes som ferdig vil sirkelen endre farge. Alle som er glade i å krysse ut gjøremålslister vil skjønne hvordan dette kan virke motiverende for elevene, noe tilbakemeldinger fra testbrukere også bekrefter. I tillegg til at fullførte oppgavenummer skifter farge ser elevene også en liten statistikk over hvor mange oppgaver de har gjort, hvor mange de har igjen, hvor mange prosent ferdige de er med arbeidsplanen, m.m. Dette er også noe som kan virke motiverende.

Wateachu™ gir lærer en detaljert, digital statistikk over elevenes progresjon enten oppgavene er digitale eller på papir.

Mens elevene bare ser statistikk for seg selv har lærer tilgang på en samlet statistikk for hele klassen. Her kan lærer se hvilke oppgaver som er gjort, hvilke som ikke er gjort, hvor lang tid som ble brukt, om man trengte hjelp for å få til oppgaven eller om man hjalp andre med oppgaven etter selv å ha fått den til. Selv om elevene fortsatt jobber på papir får lærer en digital oversikt tilgjengelig i nettskyen! (Det er selvsagt ikke noe i veien for å bruke Wateachu™ sammen med digitale oppgavesamlinger også om det er det du og klassen din er vant til.)

Wateachu™ gjør medelever til lærerassistenter og gir lærer mer tid til å hjelpe dem som virkelig trenger det.

En viktig tilleggsfunksjon som Wateachu™ har og som tradisjonelle arbeidsplaner på papir ikke har, er at om en elev trenger hjelp med en oppgave kan han eller hun merke av for dette i Wateachu™. Innen kort tid vil da en medelev som tidligere har fått til samme oppgave bli varslet av applikasjonen med beskjed om å gå bort til medeleven som trenger hjelp og hjelpe denne. Dette frigir tid for lærer da lærer kan bruke tid på å hjelpe elever som virkelig trenger hjelp, mens mange andre elever kan klare seg med hjelp fra medelever. Å forklare andre er kanskje også en av de beste måtene selv å lære på og gjennom å innarbeide en kultur hvor alle hjelper alle kan både klassemiljøet styrkes og læring fremmes.

Brukertesting viser at Wateachu™ er ganske selvforklarende i bruk. Om du likevel ønsker hjelp og informasjon om hvordan du bruker Wateachu™ kan du lese brukermanualen HER